top of page

H2O BİLİŞİM YAZILIM ELEKTRONİK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PARKY MOBİL UYGULAMASI KULLANIM KOŞULLARI VE SÖZLEŞMESİ

İşbu H2O Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Parky Mobil Uygulaması Kullanım Koşulları ve Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), merkezi Mustafa Kemal Mah. 2119. Sok. No: 3 D: 3 06520 Bilkent Çankaya Ankara adresinde bulunan H2O BİLİŞİM YAZILIM ELEKTRONİK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle “H2O” olarak anılacaktır) ile tüm hakları H2O’ya ait olan “Parky” adlı uygulamayı (bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır) kullanan Kullanıcı arasında akdedilmiştir.

H2O ve Kullanıcı tek tek “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Bu Sözleşme, Kullanıcı tarafından dikkatlice okunması ve onay kutucuğunun işaretlenmesiyle elektronik ortamda kabul edilmiş olacak ve Taraflar arasında yürürlüğe girecektir. Bu Sözleşme Uygulama’nın Kullanıcı tarafından kullanıldığı ve kullanılmasa dahi Kullanıcı’nın mobil cihazında bulunduğu veya erişilebilir olduğu sürece yürürlükte kalacaktır.

1. KISALTMA VE TANIMLAR

2. UYGULAMANIN KONUSU VE KULLANIMI

 

2.1 Kullanıcının Uygulamayı kullanabilmesi ve giriş yapabilmesi için Kullanıcının telefon numarasını ve telefonuna gönderilen doğrulama kodunu girmesi, Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanını ve bu Sözleşmeyi onaylamak suretiyle H2O’nun işleyeceği/işleyebileceği özel nitelikli kişisel verileri dahil kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına açık rıza vermesi gerekmektedir.

 

2.2 Uygulama, Uygulamanın indirildiği mobil cihaz ile eşleştirilerek kullanılan akıllı saat vasıtasıyla Parkinson hastası Kullanıcının diskinezi/istemsiz hareket, tremor/titreme ve adım bilgilerinin kaydedilmesi, hareket, diskinezi/istemsiz hareket, tremor/titreme ve uyku durumunun günlük, haftalık ve aylık olarak grafiğinin çıkartılması ve durum raporunun oluşturulması, kullandığı ve kaydettiği ilaç saatlerinin hatırlatılması, düşme algılanan zamanların kaydedilmesi ve düşme algılandığında alarm etkinleştirilmesi, yoğun semptom görülen bölgelerin işaretlenerek kaydedilmesi amacıyla kullanıma sunulmuş olup hastalık ile ilgili tanı, teşhis, tedavi, bilgi ya da görüş içermemektedir. Uygulamada bulunan herhangi bir materyal, görüntü, video, alarm, bilgi, özellik ya da tavsiyenin kullanımından doğan, doğrudan ya da dolaylı olarak bu kullanımın doğal sonucu olan ya da tesadüfi olan zararlar dahil her türlü sonuçtan hiçbir şekilde H2O sorumlu değildir.

 

2.3 Uygulamada oluşturulan veriler, grafikler ve raporlar klinik araştırmalarla desteklenen veriler olmakla birlikte, H2O hiçbir şekilde %100 doğruluğunu garanti ve taahhüt etmemektedir. Kullanıcı bunu bilerek ve gayrikabili rücu kabul ederek Uygulamayı kullanır ve bu Sözleşmeyi onaylar. H2O, Uygulama’nın kapsamı ve devamlılığı, belirli işlevleri veya bunların güvenilirliği, kullanılabilirliği veya belli ihtiyaçları karşılama kapasitesi hakkında olanlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Uygulama hakkında herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Uygulama, “olduğu gibi” kullanıma sunulmuştur, hiçbir surette eksiksiz olarak değerlendirilmemelidir. H2O, Uygulama’yı sürekli olarak geliştirmektedir. H2O’nun, Uygulama’ya işlevler veya özellikler ekleme/kaldırma ve Uygulama’yı kısmen veya tamamen askıya alma ve durdurma hakkı saklıdır. H2O Uygulama’nın kesintisiz olduğunu da taahhüt etmemekte, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin de herhangi bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, H2O’dan kaynaklı olsun veya olmasın, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. H2O, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Kullanıcı’nın kayıp ve zararından H2O hiçbir surette sorumlu değildir.

 

2.4 Uygulamadaki verilerin, bilgilerin, grafiklerin, raporların Kullanıcı tarafından bir hekim ile paylaşılması neticesinde, hekimin bu verilere, bilgilere, grafiklere, raporlara göre verdiği tedaviler dahil her türlü karardan hekim tek başına sorumlu olup, H2O’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Uygulama sadece Parkinson hastalarının tedavilerine yardımcı olmak amaçlıdır; tıbbi cihaz yerine geçmez, yardımcı bir üründür.

 

2.5 Uygulama, H2O’nun ve/veya H2O’nun herhangi bir bağlı şirketinin herhangi bir ürününü ve/veya ilacını; satın almaya, kullanmaya, tavsiye etmeye, tanıtımını yapmaya, promosyona, teşvik etmeye ve/veya bu ürünler için reçete düzenlemeye doğrudan ya da dolaylı olarak mecbur veya telkin etmemektedir/etmeyecektir, tanıtım ya da teşvik amaçlı değildir.

 

2.6 İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Uygulama’yı yasal düzenlemelerin ve Sözleşmenin izin verdiği şekilde ve ölçüde kullanabilecektir. Kullanıcı tarafından Uygulama’nın mobil cihaz ve/veya diğer izin verilen işletim sistemlerine indirilmesi ve Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’nın kullanılması ve Uygulama’dan faydalanması bu Sözleşmeye tabidir. Kullanıcı Uygulama’yı yasal düzenlemeler ile işbu Sözleşme’ye uygun olarak kullanmayı ve bu Sözleşme’de yer alan hükümlere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.7 H2O, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşmeyi değiştirme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik, Kullanıcı’nın Uygulama’ya bir sonraki erişimi ile yürürlüğe girecektir. Sözleşmedeki değişiklikler Uygulama güncellemesiyle Kullanıcı’ya iletilecektir. Kullanıcı’nın değiştirilen Sözleşmeyi kabul etmemesi halinde, Uygulama’yı mobil cihazından kaldırmak suretiyle Uygulama’nın kullanıma son vermesi gerekmektedir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

3.1 Uygulamanın Kullanıcı tarafından kullanılabilmesi ve giriş yapılabilmesi için Kullanıcının telefon numarasını ve telefonuna gönderilen doğrulama kodunu girmesi

gerekmektedir. Kullanıcı, Uygulamaya telefon numarası bilgisi ile giriş yaptıktan sonra adını, soyadını, e-posta adresini, cinsiyetini, doğum tarihi verilerinden oluşan profil bilgilerini tercihine bağlı olarak doldurabilir. Kullanıcının Uygulamayı kullanabilmesi ve Uygulama ile sağlanan grafik ve durum raporlarının oluşturulabilmesi için işlenecek olan hareket, diskinezi/istemsiz hareket, tremor/titreme, adım, uyku, semptom bölgesi bilgileri, kullanılan ilaç bilgileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Hareket, diskinezi/istemsiz hareket, tremor/titreme, adım, uyku, semptom bölgesi bilgileri ve kullanılan ilaç bilgilerinden ibaret özel nitelikli kişisel verilerin H2O tarafından işlenebilmesi için KVKK madde 6/2 uyarınca Kullanıcının açık rızası gerekmektedir. Bu nedenle Kullanıcı Uygulamayı ancak Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanını ve bu Sözleşmeyi onaylamak suretiyle özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına rıza vererek kullanabilecektir.

 

3.2 Bu doğrultuda Kullanıcının telefon numarası ve doldurması halinde adı, soyadı, e-posta adresi, cinsiyeti, doğum tarihi ile hareket, diskinezi/istemsiz hareket, tremor/titreme, adım, uyku, semptom bölgesi bilgileri ve kullanılan ilaç bilgilerinden ibaret özel nitelikli kişisel verileri/kişisel verileri Uygulamayı kullanabilmesi, Uygulamanın Politikada ve Sözleşmede belirtilen koşullarda kullanılabilmesinin sağlanması, Uygulamada diskinezi/istemsiz hareket, tremor/titreme ve uyku durumunun günlük, haftalık ve aylık olarak grafiğinin çıkartılması ve durum raporunun oluşturulması, bilgileri girilen ilaçların Kullanıcı tarafından belirtilen tarih ve saatlerde kullanımının hatırlatılması, H2O olarak sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi ve/veya hakların kullanılabilmesi; Uygulamanın geliştirilebilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulabilmesi amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda KVKK 5.ve 6. maddelerine uygun olarak ilgili mevzuat kapsamında işlenebilmekte, toplanabilmekte, muhafaza edilebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

3.3 Bu süreçte H2O tarafından Kullanıcı kişisel verileri; Kanun madde 5/2(f) uyarınca H2O’nun meşru menfaati için zorunlu olması, Kanun madde 5/2(c) uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve Kanun madde 6/2 uyarınca Kullanıcının açık rızasının alınması hukuki sebeplerine dayanarak elektronik ortamlar üzerinden otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

3.4 Kullanıcı kişisel verileri, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVK Kanunu’nun 8. ve

9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, H2O’nun yurt içindeki ve yurt dışındaki tedarikçilerine, grup şirketlerine ve iş ortaklarına hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişilerine; veri işleme şartlarından Kanun madde 5/2(f) uyarınca H2O’nun meşru menfaati için zorunlu olması, Kanun madde 5/2(c) uyarınca doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya Kanun madde 6/2 uyarınca Kullanıcı’nın açık rızasının alınması ile aktarılabilecektir.

 

3.5 Kullanıcı, Uygulamanın indirilmesi, giriş yapılması ve kullanılması aşamasında, H2O ile paylaştığı, ilettiği, H2O’ya aktardığı, temin ettiği telefon numarası ve temin etmesi muhtemel ad soyad, cinsiyet, doğum tarihi, şehir, telefon numarası, e-posta adresi verisinin H2O tarafından bu Sözleşme ve Politikada belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenmesine, toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.6 H2O hizmetlerini sunarken işlediği kişisel verilerin güvenliğini KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak sağlamaktadır. Bu kapsamda H2O, işlediği kişisel verilerin hukuka uygunluğunu sağlamak, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik önlemlerini almakta ve ihtiyaç görülen güvenlik teknolojilerini bünyesinde barındırmaktadır. H2O, kişisel verilerin güvenliğini

sağlamak amacıyla aldığı teknik ve idari tedbirlere yönelik Kişisel Veri Güvenliği Politikası hazırlamıştır ve uygulamaktadır.

 

3.7 H2O, veri sorumlusu sıfatıyla işlediği özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla birtakım ek teknik ve idari tedbirler almaktadır. H2O, bu tedbirleri belirlemek amacıyla Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası hazırlamıştır ve uygulamaktadır. H2O, bu 3.5. maddede bahsedilen iki politika ve genel kabul gören iyi uygulamalara göre hareket ederek işlenen kişisel verilerin kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda güvenliğini sağlamaktadır.

 

3.8 İşbu Sözleşmede ve Politika’da yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen Kullanıcı kişisel verileri KVKK’ya ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak saklanacak ve imha edilecektir. H2O, Kullanıcı kişisel verilerini H2O Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklamakta ve imha etmektedir. Kullanıcı, kişisel verilerinin güvenli olarak saklamaya ve imha etmeye ilişkin alınan tedbirleri ve belirlenen saklama ve imha sürelerini öğrenebilmek için H2O’nun Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasını info@h2otherapeutics.com adresi üzerinden talep edebilecektir.

 

3.9 Kullanıcı, KVKK’dan ve ilgili mevzuattan doğan haklarına ilişkin taleplerini info@h2otherapeutics.com adresinden H2O’ya iletebilecektir. Kullanıcının bu başvurusu ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler Kullanıcıdan talep edilecektir. Kullanıcının bu başvurusu, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan H2O tarafından cevaplanacaktır. Kullanıcı talebinin reddedilmesi halinde, başvuru yine gerekçeli olarak yanıtlanacaktır.

 

4. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1 Uygulamada yer alabilecek tüm metinler, görüntüler, kişi veya yer resimleri, makaleler, fotoğraflar, çizimler ve diğer grafik materyalleri, isimler, logolar, markalar ve hizmet markaları da dahil olmak üzere her türlü materyal H2O’nun mülkiyetinde olup, sadece H2O’nun izni ile kullanılabilecektir. Fikri ve sınai mülkiyete konu olabilecek bu hususların/içeriklerin izinsiz kullanılması başta telif hakkı, marka, gizlilik ve/veya reklam faaliyetlerini düzenleyen mevzuat olmak üzere ilgili mevzuatların ihlali olarak nitelendirilecektir. Bu materyallerin, içeriklerin ya da bunların herhangi bir bölümünün çoğaltılması, yeniden iletilmesi, dağıtılması, yayımlanması, satılması yasaktır.

 

4.2 H2O Kullanıcıya; metinler, grafikler, işitsel öğeler, tasarımlar, resimler, tablolar ve Uygulamada yer alabilecek her türlü içeriğe sadece kendi kişisel kullanımı için ticari olmayan amaçlarla erişmek ve görüntülemek için izin vermektedir. H2O bu izni istediği zaman ve istediği nedenle veya hiçbir neden göstermeden, önceden uyararak veya uyarmadan tek taraflı olarak geri alabilir. H2O Uygulamadaki materyalleri ve/veya içerikleri istediği zaman değiştirme veya silme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı Uygulamayı ve Uygulamada yer alan içerikleri, bu maddeye uygun olarak kullanacağını, bu maddede düzenlenen hallere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. DİĞER HÜKÜMLER

 

5.1 Bu Sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde münhasıran Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Bu Sözleşme Türk Hukukuna uygun olarak yapılmıştır ve idare edilecektir.

 

5.2 Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü yasa gereği ya da mahkeme kararı ile geçersiz ya da icra edilemez kılınırsa, bu durum diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez, diğer hükümlerin geçerliliğine, icra edilebilirliğine halel getirmez.

 

5.3 Tarafların bu Sözleşmeden ve/veya kanundan doğan herhangi bir hakkını/yetkisini kullanmamış olması, o hakkını/yetkisini kullanmaktan açık veya örtülü, geçici veya daimi olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz; Taraflar söz konusu haklarını her zaman kullanabilir.

 

5.4 Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, Taraflardan birini, diğerinin hukuki temsilcisi, acentesi veya iş ortağı durumuna getirdiği veya Taraflardan birine zımni olarak diğer Tarafı temsil etmek, diğer Taraf nam veya hesabına ya da diğer Tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

 

5.5 İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, zımnen veya başka herhangi bir şekilde, Taraflar arasında veya diğer gerçek veya tüzel kişiler ile başka herhangi bir sözleşmeyi akdetme yükümlülüğü doğurduğu veya halen her bir Tarafın sahibi olduğu veya kontrol ettiği veya gelecekte sahibi olacağı veya kontrol edeceği herhangi bir ürün, ticari marka, patentler dahil sınai mülkiyet hakkı veya telif hakkı için diğer Tarafa bir lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.

 

5.6 Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyecektir.

 

6. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

 

Kullanıcı, H2O tarafından 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kutlama ve temenniler dahil, H2O ve H2O’nun mal ve hizmetlerine ilişkin olarak, e-posta adresine ve/veya telefonuna ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay ve rıza vermektedir.

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay/rıza vermek istemiyorsanız aşağıdaki kutucuğu işaretleyiniz.

Tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine onay/rıza vermiyorum, reddediyorum.

bottom of page