top of page

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bilgilendirilmenizi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Mustafa Kemal Mah. 2119. Sok. No: 3 D: 3 06520 Bilkent Çankaya Ankara adresinde bulunan H2O BİLİŞİM YAZILIM ELEKTRONİK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİ (“Şirket” veya “H2O” olarak anılacaktır) olarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenmiş olan usul ve esaslar kapsamında; “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve amaçla bağlantılı, ölçülü ve ilgili mevzuatlar kapsamındaki sürelerle sınırlı olmak üzere şirketimizce kayıt edilecek, saklanacak, güncellenecek, yasaların izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, kişisel verilerin işlenmesi için görevlendirilen personel tarafından yazılı, sözlü, elektronik ortamda olabilmektedir.

 

Adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ile hareket, diskinezi/istemsiz hareket, tremor/titreme, adım, uyku, semptom bölgesi bilgileriniz ve kullandığınız ilaç bilgilerinizden ibaret özel nitelikli kişisel verileriniz “Parky” Mobil Uygulamasını (“Uygulama”) kullanabilmeniz, Uygulamanın Politikada ve Kullanım Koşulları ve Sözleşmesinde belirtilen koşullarda kullanılabilmesinin sağlanması, Uygulamada diskinezi/istemsiz hareket, tremor/titreme ve uyku durumunuzun günlük, haftalık ve aylık olarak grafiğinin çıkartılması ve durum raporunun oluşturulması, bilgilerini girdiğiniz ilaçlarınızın belirttiğiniz tarih ve saatlerde kullanımının hatırlatılması, H2O olarak sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi ve/veya hakların kullanılabilmesi; Uygulamanın geliştirilebilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulabilmesi amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda KVKK 5.ve 6. maddelerine uygun olarak ilgili mevzuat kapsamında işlenebilmekte, toplanabilmekte, muhafaza edilebilmekte ve aktarılabilmektedir. Şirketimizle Uygulamaya giriş yapabilmeniz ve kullanabilmeniz için gereken kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle gerekli olanın dışındaki kişisel verilerinizi paylaşmamanızı rica ederiz.

 

Tüm bunlar ile birlikte kişisel verileriniz, kimliğiniz ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.

Bu süreçte kişisel verilerinizi; Kanun madde 5/2(f) uyarınca Şirketin meşru menfaati için zorunlu olması, Kanun madde 5/2(c) uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve Kanun madde 6/2 uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebeplerine dayanarak elektronik ortamlar üzerinden otomatik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, yurt içindeki ve yurt dışındaki tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, alt işveren çalışanlarımıza, iştiraklerimize, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza hukuken yetkili kamu

kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişilerine; veri işleme şartları çerçevesinde KVK Kanunu madde 5/2(c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVK Kanunu madde 5/2(ç) uyarınca hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için zorunlu olması, KVK Kanunu madde 5/2(f) uyarınca meşru menfaatimiz için zorunlu olması veya Kanun madde 6/2 uyarınca açık rızanızın alınması ile paylaşılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinize ilişkin KVK Kanunu’nun 11. maddesine kapsamındaki taleplerinizi info@h2otherapeutics.com adresinden bize iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

 

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizi, sayılan amaçlarla sınırlı olarak işleyebilmek, kullanabilmek, saklayabilmek ve aktarabilmek için açık rızanıza ihtiyaç duymaktayız. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 

AÇIK RIZA BEYANI

 

Mustafa Kemal Mah. 2119. Sok. No: 3 D: 3 06520 Bilkent Çankaya Ankara adresinde bulunan H2O BİLİŞİM YAZILIM ELEKTRONİK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİ tarafından, “Parky” Uygulamasına giriş yapabilmemi, Uygulamayı Politikada ve Kullanım Koşulları ve Sözleşmesinde belirtilen koşullarda kullanabilmemi, Uygulamada diskinezi/istemsiz hareket, tremor/titreme ve uyku durumumun günlük, haftalık ve aylık olarak grafiğinin çıkartılmasını ve durum raporunun oluşturulmasını, bilgilerini girdiğim ilaçlarımın belirttiğim tarih ve saatlerde kullanımının hatırlatılmasını, H2O tarafından sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesini ve bu kapsamda ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesini ve/veya hakların kullanılabilmesini; Uygulamanın geliştirilebilmesini, yeni hizmetler oluşturulmasını ve kişiye özel hizmetler sunulabilmesini sağlayabilmek ve iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak amaçlarıyla;

 

  • Hareket, Diskinezi/İstemsiz Hareket, Tremor/Titreme, Adım, Uyku, Semptom Bölgesi Bilgisi ve Kullanılan İlaç Bilgisinden ibaret sağlık verilerimden oluşan özel nitelikli kişisel verilerimin,

 

  • Telefon numarası ve e-posta adresinden ibaret iletişim bilgilerimin,

 

  • Ad soyad, cinsiyet ve doğum tarihimden ibaret kimlik bilgilerimin,

 

Yukarıda yer alan kutucuğu işaretlemek suretiyle işlenmesine açık rıza veriyorum.

 

Belirtilen amaçlarla işlenen adımın, soyadımın, cinsiyetimin, doğum tarihimin, e-posta adresimin, telefon numaramın ve hareket, diskinezi/istemsiz hareket, tremor/titreme, adım, uyku, semptom bölgesi bilgisi ve kullanılan ilaç bilgisinden ibaret sağlık verilerimin:

  • H2O’nun yurt içindeki ve yurt dışındaki tedarikçilerine, grup şirketlerine, alt işveren çalışanlarına, iştiraklerine, hissedarlarına ve iş ortakları ile hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişilerine;

 

Yukarıda yer alan kutucuğu işaretlemek suretiyle paylaşılarak aktarılmasına açık rıza veriyorum.

 

Bu açık rıza beyanımda kullanılan “kişisel veri”, “aktarma”, “işleme”, “özel nitelikli kişisel veri” terimlerinin 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki anlamlarına vakıfım.

bottom of page